Pallet SKDM4840, Economical Pallets

 

pallet skdm4840

Specifications

Length

48 in

Width

40 in

Height

6.0 in

Pallet Weight

16 lb

Dynamic Load Capacity

2000 lb

Static Load Capacity

6000 lb

Material

Recycled

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *