Pallet AE4840SDC, Economical Pallets

 

Specifications

Length

48 in

Width

40 in

Height

5.5 in

Pallet Weight

23 lb

Dynamic Load Capacity

2800 lb

Static Load Capacity

8,800 lb

Material

Recycled Material

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *