Pallet PWEX48403R, PWEX48403R

 

pallet skdm4840

Specifications

Length

48 in

Width

40 in

Height

6.25 in

Pallet Weight

25 lb

Dynamic Load Capacity

2,500 lb

Static Load Capacity

10,000 lb

Material

Recycled HDPE

FOB

MA

Quantity Ordered

1-25

Bulk Quantity Ordered

26+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *