Pallet GRNEX4840-G, Economical Pallets

Specifications

Length

48 in

Width

40 in

Height

5.0 in

Pallet Weight

30 lb

Dynamic Load Capacity

3000 lb

Static Load Capacity

20,000 lb

Material

Recycled HDPE

FOB

MA

Quantity Ordered

1-24

Bulk Quantity Ordered

25-999

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *