Pallet nhựa

Pallet nhựa được đúc hàng loạt bằng các hạt nhựa, độ bền rất cao, chịu mưa nắng, thích hợp cho kê các loại hàng hóa lưu kho lâu dài, sử dụng ngoài trời, không bị ẩm, mốc.