Pallet nhựa

Pallet nhựa được đúc hàng loạt bằng các hạt nhựa, độ bền rất cao, chịu mưa nắng, thích hợp cho kê các loại hàng hóa lưu kho lâu dài, sử dụng ngoài trời, không bị ẩm, mốc.

Pallet nhựa một mặt màu đen CNX-20

Pallet nhựa một mặt màu đen CNX-20 kích thước thông dụng, tải trọng nâng từ...

Pallet nhựa kiểu 1034, Rackable Pallets

Pallet nhựa kiểu 1034, Rackable Pallets kích thước thông dụng, tải trọng nâng từ 500kg...

Pallet nhựa màu xanh Rackable Pallets

Pallet nhựa màu xanh Rackable Pallets kích thước thông dụng, tải trọng nâng từ 300kg...

Pallet nhựa kệ 1030, Rackable Pallets

Pallet nhựa kệ 1030 kích thước thông dụng, tải trọng nâng từ 500kg đến 1000kg...

Pallet kệ nhựa 1029, Rackable Pallets

Pallet kệ nhựa 1029, Rackable Pallets kích thước thông dụng, tải trọng nâng từ 450kg...

Pallet nhựa 1015, Fast Lock Pallet

  Pallet nhựa 1015, Fast Lock Pallet thước thông dụng, tải trọng nâng từ 300kg...

Pallet nhựa S2548WAL-POP, Economical Pallets

Pallet nhựa S2548WAL-POP, Economical Pallets kích thước thông dụng, tải trọng nâng từ 450kg đến...

Pallet nhựa CAD4848, Economical Pallets

Pallet nhựa CAD4848, Economical Pallets kích thước thông dụng, tải trọng nâng từ 300kg đến...

Pallet OW4842, Economical Pallets

Pallet OW4842, Economical Pallets kích thước thông dụng, tải trọng nâng từ 500kg đến 900kg...

Pallet GRSQ4545, Economical Pallets

Pallet GRSQ4545, Economical Pallets kích thước thông dụng, tải trọng nâng từ 300kg đến 900kg...

Pallet GREX4031-CT, Economical Pallets

  Pallet GREX4031-CT, Economical Pallets kích thước thông dụng, tải trọng nâng từ 400kg đến...

Pallet SKDM4840, Economical Pallets

  Specifications Length 48 in Width 40 in Height 6.0 in Pallet Weight 16 lb...