• Trang chủ
  • Sản phẩm được gắn thẻ “pallet nhựa pl04”

pallet nhựa pl04

pallet nhựa pl04 kích thước thông dụng, tải trọng nâng từ 300kg đến 800kg và tải trọng tĩnh từ 1600kg đến 2500kg. Đã qua sử dụng và gần như nguyên vẹn đến 97% có mức giá rất rẻ phù hợp với nhu cầu khách hàng