Pallet nhựa 600×1000

pallet nhựa 600×1000 kích thước thông dụng, tải trọng nâng từ 300kg đến 700kg và tải trọng tĩnh từ 1700kg đến 3000kg. Đã qua sử dụng và gần như nguyên vẹn đến 98% có mức giá rất rẻ phù hợp với nhu cầu khách hàng

phone