• Trang chủ
  • Sản phẩm được gắn thẻ “pallet nhựa pl 01 – ls”

pallet nhựa pl 01 – ls

pallet nhựa pl 01 – ls kích thước thông dụng, tải trọng nâng từ 300kg đến 800kg và tải trọng tĩnh từ 1600kg đến 2500kg. Đã qua sử dụng và gần như nguyên vẹn đến 96% có mức giá rất rẻ phù hợp với nhu cầu khách hàng