• Trang chủ
  • Sản phẩm được gắn thẻ “pallet nhựa kích thước 1100x1100x150mm tải trọng tỉnh 4000kg”

pallet nhựa kích thước 1100x1100x150mm tải trọng tỉnh 4000kg

Pallet nhựa Kích thước 1100x1100x150mm Tải trọng động: 1000 Kg. – Tải trọng tĩnh: 4000 Kg