• Trang chủ
  • Sản phẩm được gắn thẻ “pallet nhựa kích thước”

pallet nhựa kích thước

Pallet nhựa kích thước 1200x1000x150mm hay 1200 x 1000 x 132 mm đạt tiêu chuẩn, Tải trọng nâng: 500kg – 800kg – 1000kg, Tải trọng tĩnh: 1500kg – 2000kg – 2500kg – 3500kg, Chất liệu liệu: Nhựa HDPE

phone